Demarsin

Doorheen decennia — sinds 1969 — bouwde Guy Demarsin een beroepscarrière in schoolfotografie op. Van jaarlijks enkele scholen fotograferen naar verschillende duizenden. Van één naar tweeëndertig teamleden.

De professionele evolutie verweven met die van het fotomedium. Van zwart-wit naar kleur. Van analoog naar digitaal.